celé studium

A co celé studium v Rakousku?

Není to tak složité jak se může zdát. Průběh přijímacího řízení se liší školu od školy, všeobecně však počítej, že budeš potřebovat transkripty z předešlého studia v anglickém či německém jazyce, úředně přeložená vysvědčení ze středoškolského studia, jazykový certifikát a motivační dopis. Některé školy také mají druhé kolo formou pohovoru nebo vypracování jednodušší případové studie.