Přednášky a workshopy

Projekt Do Rakouska na zkušenou pořádá na školách přednášky kombinované s workshopem o možnostech výjezdu do zahraničí.

Tyto akce mají za účel seznámit studenty a žáky s možnostmi, které na ně v Rakousku čekají a kladou si za cíl odbourat především psychický strach z výjezdu do zahraničí.

Průběh workshopu

Před každým workshopem je studentům a žákům rozeslán dotazník, kde zkoumáme preference publika a jsme schopni tak přizpůsobit obsah na míru danému publiku.
Celkově se workshop skládá z vícero částí:

„My story“

Tato část obsahuje vyprávění referentek a referentů, kteří absolvovali pobyt v Rakousku. Prostřednictvím autentických vyprávění jsou studenti konfrontováni s realitou výjezdu a nástrahami, které na ně čekají. Vše je ovšem vnímáno z perspektivy již proběhlého pobytu a tudíž mají posluchači možnost zhodnotit přínosy takovýchto výjezdů do zahraničí.

Možnosti v Rakousku

V této části jsou žáci a studenti seznámeni s aktuálními možnostmi v Rakousku. Obecně je kladen důraz na rozdíl mezi českým a rakouským systémem. V této části by měli posluchači postupně inklinovat k jedné z nabízených možností.

Vyjeď do Rakouska

Praktická část, kde žáci a studenti dostanou na výběr jeden ze 4 pracovních listů, které ve spolupráci s referenty samostatně – ve skupinkách zpracovávají. Tyto pracovní listy vedou posluchače za pomocí jednoduchých otázek a témat, která se výjezdu daného typu týkají.  Výstupem tohoto workshopu je schopnost studentů vyhledávat relevantní informace potřebné pro výjezd do zahraničí, jakož i hotový výjezd, který lze v navazující době použít.

Na závěr proběhne zhodnocení proběhlé akce, které pomáhá našemu projektu sbírat data, která přispívají ke zlepšení podobných akcí.

Co je k tomu potřeba?

Pro první dvě části je zapotřebí projektor a plátno, kde mohou referentky a referenti projektu promítat prezentaci. Pro praktickou část je zapotřebí zorganizovat studentům přístup k internetu a to nejlépe jednotlivě nebo v menších skupinkách. Příkladem může být uvedena počítačová učebna, tablety s připojením k internetu nebo stačí i wifi a mobilní telefony studentů.

Pro koho to je určeno?

Workshop je určen pro všechny žáky a studenty. Obecně lze říci, že předmaturitní a maturitní ročníky mohou čerpat z těchto akcí nejvíce. Lze však obecně říci, že je tato přednáška vhodná i pro studenty mladší. Celkově je spíše vhodné zapojovat žáky od 15 let.

Chci uspořádat přednášku na své škole!

Budeme velmi potěšeni, když nám dáte vědět o své škole, kde byste měli zájem o uspořádání workshopu.

Napište nám email na info@dorakouska.info a my se Vám ozveme zpět nebo nám zavolejte na +420608704455.

Přednášky jsou zcela zdarma díky našim sponzorům. Jediné, co musíte zařídit je odpovídající technické vybavení a zaujaté posluchače ;-).

imprese z proběhlých akcí