fbpx

Autorské čtení rakouské spisovatelky Judith W. Taschler

Díky bakalářské práci na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky (FF JU) jsem se seznámila s dílem rakouské spisovatelky Judith W. Taschler. A protože jsem tuto spisovatelku chtěla přiblížit i dalším čtenářům, napadlo mě na našem ústavu uspořádat její autorské čtení. Díky pomoci a ochotě paní docentky Pfeiferové a také za podpory Rakouského kulturního fóra se nám tato akce podařila zorganizovat, a náš ústav byl tak prvním místem v Čechách, kdy tato autorka své čtení uskutečnila.

Judith Taschler je moderní rakouská spisovatelka, která oslovila svými kriminálními romány čtenáře nejen v její rodné zemi, ale také v Německu, Itálii či v Polsku, o čemž svědčí i překlad její druhé knihy Die Deutschlehrerin do polštiny a její chystané převedení na filmové plátno. Nejen z této knihy autorka přečetla několik klíčových pasáží, ale především představila svou prvotinu Sommer wie Winter, jíž vydala v roce 2011. Judith Taschler dosud vydala celkem 4 knihy, na páté zatím pracuje. Mnozí si jistě kladou otázky, jak jsem vlastně Judith Taschler, která je zatím pro české čtenáře neznámá, ''objevila'', kdy jsem ji poprvé kontaktovala a konečně také to, jak reagovala na pozvání k nám na fakultu.

Poprvé jsem knihu Sommer wie Winter zahlédla v létě 2013, které jsem trávila v Salzburgu, a tento román mě nadchl natolik, že jsem si následně zakoupila i knihu Die Deutschlehrerin. Oběma těmito romány jsem se zabývala ve své bakalářské práci. Dílo Judith Taschler mě zaujalo až takovým způsobem, že jsem měla jakousi potřebu autorku kontaktovat, a to i přesto, že jsem zpětnou vazbu v žádném případě neočekávala – opak se ale stal pravdou. Netrvalo dlouho a naše emailová korespondence přerostla v osobní setkání, jež se uskutečnilo v rámci jejího autorského čtení v Linci v květnu 2014, kterého jsem se účastnila. Když jsem ji požádala, aby stejnou akci uspořádala i u nás na fakultě, čekala jsem více nadšení, než Judith Taschler projevila. Na můj návrh reagovala poněkud rozpačitě, pozvání však nakonec přijala a rozhodně nelitovala, ba naopak, byla nadšená přinejmenším stejnou měrou jako návštěvníci akce. Nejen že účastníky upoutala silným příběhem adoptovaného chlapce Alexandera, jenž je z velké části autobiograficky podbarven, ale také svou milou povahou, díky níž následně proběhla hromadná diskuze v uvolněné přátelské atmosféře. Autorské čtení navštívilo přibližně 40 účastníků, a to nejen z řad přátel a studentů germanistiky, ale také studentů bohemistiky a vyučujících z těchto dvou ústavů. Mezi návštěvníky měla své místo i ředitelka Rakouského kulturního fóra paní Natascha Grilj.

Věřím, že tato událost byla jak pro autorku, tak i pro návštěvníky zajímavým zážitkem, na nějž budeme všichni dlouho vzpomínat, a doufám, že tento ''můj příběh'' bude pro ostatní studenty alespoň z části inspirací v jejich studiu.

napsala Václava Beyerová

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram