fbpx

Stáž na velvyslanectví, díl III

Jmenuji se Karolína Janatková, je mi 24 let a jsem studentkou prvního ročníku magisterského studia na VŠE, kde studuji obor Mezinárodní politika a diplomacie a současně Bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově. Již na střední škole jsem strávila rok ve Spojených státech amerických a tato zkušenost mě pouze utvrdila v tom, že se chci zabývat mezinárodními vztahy. Po skončení střední školy jsem se přihlásila na VŠE, kde jsem úspěšně vystudovala bakalářský obor Mezinárodní studia – diplomacie. Jelikož mi chybělo mezinárodní prostředí, zapojila jsem se do studentské organizace ESN VŠE Praha - Buddy System, která se stará o studenty přijíždějící na mou univerzitu. Při studiu jsem také absolvovala stáž na Ústředí Českých center.

O možnosti absolvování stáže jsem se dozvěděla přímo na webových stránkách Velvyslanectví České republiky ve Vídni. Po přečtení několika velice kladných recenzí od studentů, kteří tuto stáž již absolvovali, jsem se přihlásila do výběrového řízení. Mou hlavní motivací nebylo pouze načerpání pracovních zkušeností, ale chtěla jsem také proniknout do vnitřní struktury a pochopit, jak velvyslanectví skutečně funguje.

Mou stáž odsouhlasila nejprve ambasáda, poté Ministerstvo zahraničních věcí a až poté jsem možnost zúčastnit se stáže řešila na univerzitě - konkrétně s proděkanem pro studium Fakulty Mezinárodních vztahů. Výstupem z mé stáže je projekt na téma: Rakouská neutralita a její vliv na bezpečnostní politiku Rakouska.

Jako stážistka jsem na velvyslanectví strávila tři měsíce. V prvních 14 dnech jsem pracovala na konzulárním a vízovém oddělení, kde jsem pomáhala s příjmem a zpracováním žádostí o víza do České republiky, popřípadě o zaměstnanecké karty. Vyzkoušela jsem si i vedení pohovorů s žadateli o dlouhodobé vízum do České republiky. K této práci patřilo i vedení e-mailové komunikace s úspěšnými žadateli. Nedílnou součástí mé práce na tomto oddělení byla také správa administrativy ohledně ztrát a nálezů (dokumenty, peněženky, klíče) českých občanů, které nám zaslaly rakouské úřady a policie. Práce na tomto oddělení pro mě byla velmi přínosná, neboť jsem se mohla přímo podílet na celém procesu udělování víz.

S panem velvyslancem, jsem se zúčastnila celé řady schůzek, z kterých jsem následně zpracovávala zápisy. Za jedny z nejzajímavějších považuji schůzku na rakouském ministerstvu školství a schůzku s Radou České televize. Díky aktivní účasti při jednáních jsem se dozvěděla spoustu poznatků z prostředí diplomacie. Současně jsem po celou dobu mé pracovní stáže spravovala webové stránky a starala jsem se o prezentaci velvyslanectví skrze sociální média – Facebook, Twitter a Instagram. Dozvěděla jsem se tak, jak funguje veřejná a kulturní diplomacie v praxi.

Velvyslanectví úzce spolupracuje s Českým centrem ve Vídni, které pořádá mnoho zajímavých akcí - od promítání filmů až po nejrůznější výstavy. Vzhledem k tomu, že jsem v minulosti absolvovala stáž v Praze na Ústředí, chtěla jsem se podívat, jak funguje České centrum v zahraničí. Díky ochotě pana velvyslance a pana ředitele ČC Martina Krafla jsem měla možnost strávit týden v lednu na ČC Vídeň. Vyzkoušela jsem si mimo jiné, jak zorganizovat přednášku pro presidenta Hospodářské komory, Vladimíra Dlouhého, ve spolupráci s Erste Bank a Českou spořitelnou. Zpracovávala jsem ale i nejrůznější rešerše jak v německém, českém, tak anglickém jazyce.

Během stáže jsem se zúčastnila celé řady přednášek, odborných seminářů a panelových diskusí, které se vzhledem k aktuální situaci často týkaly uprchlické krize a migrace. Zúčastnila jsem se také mezinárodního veletrhu cestování, kde byla Česká republika hlavní partnerskou zemí. Navštívila jsem ale také mnoho zajímavých míst jako například rakouský parlament, polskou ambasádu, Vídeňskou Diplomatickou akademii a další.

Velkou zkušeností pro mě byla účast na každoročně pořádaném vánočním bazaru OSN, kde měla Česká republika dva stánky – jeden s typickými českými výrobky a druhý s českým jídlem a pivem. Výtěžek z celé akce byl věnován charitativním organizacím. Následně jsem připravila informační leták pro sponzory na 48. ročník charitativního bazaru, který se bude konat v letošním roce.

Během celé stáže jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí. Na mezinárodní konferenci s názvem Vienna Congress com.sult 2016 jsem se dokonce setkala s bývalým presidentem ČR Václavem Klausem, který na této akci vystoupil s proslovem na téma migrace a byl panelistou na dvou diskusních fórech. Zaměstnanci celého velvyslanectví byli velmi přátelští, vstřícní a ochotní. Se stáží jsem byla velmi spokojená. Velmi mě potěšil fakt, že jsem po celou dobu dostávala velmi zodpovědné úkoly. Tímto bych ještě jednou ráda poděkovala za důvěru, kterou do mě všichni zaměstnanci velvyslanectví vložili.

Pracovní stáž v zahraničí je skvělou příležitostí jak získat cenné praktické zkušenosti, zdokonalit si znalost cizích jazyků a v neposlední řadě poznat mnoho zajímavých lidí. Stáž na Velvyslanectví České republiky ve Vídni bych doporučila studentům mezinárodních vztahů nebo těm, kteří přemýšlí o práci ve státní správě. Myslím, že je stáž vhodná i pro studenty žurnalistiky případně překladatelství.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram